Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon

Kaitseressursside Ametist

Kaitseressursside Amet on kodanikule heaks teejuhiks ajateenistusse ja tegevteenistusse ning tagab ülevaate riigi mobilisatsioonivarudest. Neljas oluline tegevussuund on riigikaitseõpetuse toetamine. Neid ülesandeid täites toetab amet kaitseväe valmisolekut seista vajadusel Eesti riigi eest.

Broneeri aeg online

Kaitseressursside Amet
Kaitseväeteenistuse veeb

Nende ülesannete täitmisel seisab amet hea selle eest, et:

  • noored saavad juba koolis hea ülevaate meie riigikaitsest ja selle ülesehitusest
  • klienditeenindus on kodanikule mugav ja käepärane
  • arstlike komisjonide töö kulgeb kliendisõbralikult ja sujuvalt
  • riigi seatud eesmärgid on täidetud ning meie reservarmee mehitatud
  • kõrgendatud valmisoleku või mobilisatsiooni korral on riigi varudest põhjalik ja täpne ülevaade

Enne arstlikku komisjoni:

  • veendu, et Sinu isikut tõendav dokument on kehtiv
  • tead enda ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID PIN1 ja PIN2 ning saad seda vajadusel patsiendiportaalis või kaitseväeteenistuse veebis kasutada
  • oled kaitseväeteenistuse veebi sisestanud enda pangakonto numbri ja soovi korral ka usulise veendumuse
  • ava enda e-terviseandmed patsiendiportaalis